Akcje koncernu Lotos na giełdzie

Posted on 16/01/2021 7:32am

Giełda Forex to rynek walutowy mający charakter hurtowy w ramach którego banki centralne, duże korporacje międzynarodowe, rządy jak i inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy oraz systemów informacyjnych. Forex to największy rynek na świecie.
giełda
Author: Przemek Zawadzki
Source: http://www.flickr.com
Średnie dzienne obroty w kwietniu 2013 wynosiły około 5,3 bilionów dolarów amerykańskich. W 2012 roku najczęściej wymienianymi walutami wedle kolejności były: $, euro, jen a następnie funt szterling.Rynek ten jest otwarty przez całą dobę, z wyjątkiem weekendów, tzn. od otworzenia giełdy w Sydney w poniedziałek, aż do zamknięcia handlu w New Yorku w piątek. Plusem tego rynku jest jego duża płynność powodująca, iż sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty nigdy nie stanowi problemu, z wyjątkiem zleceń zbyt małych albo specyficznych, zależnie od brokera obsługującego daną transakcję.

Grupa Lotos S.A. jest koncernem naftowym prowadzącym działalność w Polsce i poza jej granicami. Zajmuje się wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej. Prowadzi też sprzedaż hurtową oraz detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Podstawowym aktywem Grupy Lotos jest rafineria w Gdańsku. Należy ona do jednej z najbardziej wydajnych rafinerii w Europie. Grupa Lotos produkuje i dostarcza m.in. benzynę bez ołowiu, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych, paliwa do samolotów oraz ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się także w produkowaniu i dystrybuowaniu olejów smarowych oraz asfaltów.waluta
Author: Ervins Strauhmanis
Source: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od czerwca 2005 roku są notowane na GPW w stolicy naszego kraju - akcje na giełdzie. Od 2009 roku przedsiębiorstwo jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych. Na ostatni dzień grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu posiadał Skarb Państwa posiadający udziały 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE posiadał 8,6% wszystkich akcji. Żaden inny akcjonariusz nie miał powyżej 5% akcji.
90.01.2015 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował wtedy 55 milionów nowych akcji - po cenie emisyjnej 18,1 zł.Obecnie nie jest znana dokładna struktura akcjonariatu, a w szczególności potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE, jednakże w objęciu emisji spory udział miał najprawdopodobniej Skarb Państwa, który już sporo wcześniej oświadczał skorzystanie ze wszystkich, należnych mu praw poboru.

Jeśli masz chęć zdobyć większą ilość informacji na omawiany temat, kliknij na ten odsyłacz do strony (https://www.workservice.pl/praca/monter/katowice/), a znajdziesz tam wiele interesujących danych.

Po zarejestrowaniu nowej emisji kapitał zakładowy Grupy Lotos podzielił się na 184 873 362 akcji.

Tags: benzyna, waluty, giełda, notowania