Jak jesteśmy w stanie zarejestrować znak towarowy w Polsce? Jakie warunki trzeba spełnić? Co jest najistotniejsze?

Posted on 29/01/2019 2:54pm

Pragniesz zarejestrować znak towarowy lecz nie masz pojęcia, jak tego dokonać? Co ważne, w celu rejestracji takiego znaku, należy złożyć w Urzędzie Patentowym, przykładowo biuro patentowe Kraków właściwy wniosek. Co jednakże dalej z tym zrobić?

Logo androida
Author: Maurizio Pesce
Source: http://www.flickr.com
Tego rodzaju podanie o udzielnie prawa ochronnego powinieneś złożyć osobiście, lecz można też to zrobić przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jakim może być jedynie rzecznik patentowy. Taki rzecznik poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku jest w stanie także wykonać badanie tzw. zdolności rejestracyjnej znaku, a również ocenić szanse na jego rejestracje. Tego typu badanie na pewno uchroni nas przed regulowaniem opłat zgłoszeniowych, jeśli nasz znak i tak nie będzie rokował szans na ochronę. Rzecznik może również pomóc w przeprowadzeniu procedury rejestracji już przed samym Urzędem Patentowym .https://www.jwp.pl/kontakt/Urząd Patentowy odpowiada za całkowite badanie naszego wniosku. Poza kwestiami formalnymi może mieć wątpliwości odnośnie wykazu towarów. Dosyć często zdarza się, że rozbudowane wykazy muszą być uzupełnione. Badanie Urzędu Patentowego sprawdza także czy rejestracja znaku towarowego jest tak naprawdę realna do przeprowadzania, więc czy znak spełnia warunki, jakie są uwzględnione w ustawie. Jeśli nie ma przeciwwskazań, żeby zarejestrować znak, Urząd Patentowy wydaje tak zwaną warunkową decyzję, jaka określa przyznanie prawa ochronnego od wpłacenia opłaty rejestracyjnej, a jednocześnie opłaty za publikację. A jak wyglądają te opłaty? Ich wysokość zależna jest od ilości klas nicejskich, gdzie są skatalogowane nasze towary i usługi .A jaki jest czas oczekiwania na decyzję? Najczęściej musimy czekać przeważnie od dwunastu do szesnastu miesięcy, aby jednakowoż być może przyspieszyć ten cały proces warto skorzystać z firm, które oferują pomoc w tym zakresie. Rejestracja znaku towarowego cena nie jest tak naprawdę problemem, ale cała procedura, jaka z pewnością nie należy do najłatwiejszych może sprawiać dość duże trudności . Z tego więc powodu powinniśmy skorzystać ze specjalistycznej pomocywww.jwp.pl/uslugi/znaki-towarowekacji i niespodziewanych wydarzeń do minimum. To z pewnością lepsze niż długa procedura i brak widoków na polepszenie sytuacji. O tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać, kiedy będziemy zabiegać o rejestrację znaku towarowego.

Tags: rejestracja, towary, znak towarowy, urząd patentowy