Jak wygląda właściwie temat zawodu księgowego? Czy każdy może nim zostać? Jakie kryteria są brane pod uwagę?

Posted on 20/03/2019 7:25am

Czy aby pracować na stanowisku księgowego trzeba mieć potwierdzone określonym dokumentami szkolenia czy kursy? A może w tym czasie wystarczy staż pracy w sferze księgowości? Jeżeli staż, to ile powinien trwać? Te i inne wątpliwości jawią się zazwyczaj, gdy mamy wiedzę o księgowości. A jak jest naprawdę?
Pomnażanie pieniędzy
Author: Alan Cleaver
Source: http://www.flickr.com
Tak naprawdę polskie prawo nie reguluje zawodu księgowego, poza jednak głównego księgowego zatrudnionego w sektorze związanym z finansami publicznymi. Teraz więc nie mamy specjalnych kryteriów, które powinna spełniać osoba wybrana na stanowisku głównego księgowego na zasadzie stosunku pracy. Kierownik konkretnej jednostki samodzielnie więc ustala zasady, które będzie brał pod uwagę najbardziej odpowiednie osoby na tego typu miejsce - .

Nieco inaczej prezentuje się to w sytuacji zlecenia przez kogoś przygotowania ksiąg rachunkowych firmie zewnętrznej. Podmiot tego rodzaju musi posiadać zezwolenia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W jednostkach gospodarczych posada głównego księgowego znajdowane jest z reguły na wysokich szczeblach struktury organizacyjnej. Taki księgowy dosyć często zostaje także dyrektorem do spraw ekonomicznych. Główny księgowy jest osobą, która kontroluje księgowość i finanse, a jednocześnie ma odpowiednią wiedzę.

więcej:Aby główny księgowy był poważany i był szanowany, powinienstale się dokształcać. Z przyczyny ciągłych zmian związanych z prawem wzrastają wymagania wobectego typu specjalistów. Wymagania tegorodzaju są też zależne od czynników, jak wielkość firmy czy stosowane przez nią zasady. Ważnym elementem pracy księgowego jest ciągle uzupełnianie wiedzy w zakresie rachunkowości, przepisów związanych z podatkami i innych, jak celne czy dewizowe.

Księgowość
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Powinien stale podnosić swoje umiejętności jak księgowa katowice, a poza tym wzbogacać wiedzę zgłębiając fachowe wydawnictwa, a także deklarując udział w szkoleniach czy konferencjach. To sprawia, że tego rodzaju osoba faktycznie jest dostosowana do tej posady, to także gwarant, że znajdzie się w temacie podczas następnych zmian w prawie (kontakt z firmą).

Tags: finanse, księgowy, Rachunkowość, księgowoś