Kto to jest aktuariusz i jak nim zostać?

Posted on 29/08/2018 6:19pm

Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Główną instytucją, w której może świadczyć swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być także firmy parające się reasekuracją czy innymi zagadnieniami finansów. Co należy do jego obowiązków?


konferencja finansowa
Author: CeBIT Australia
Source: http://www.flickr.com
Funkcją aktuariusza jest nade wszystko wycenianie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi być zorientowanym jak kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, jak również sporządzać roczne raporty oraz kontrolować obecne aktywa. Para się także taryfikowaniem składek bądź zarządzaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niebywale istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż wielokrotnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zawód przez nich sprawowany jest zawodem publicznym, co znaczy, iż osoby zajmujące to stanowisko odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak i przed instytucjami nadzoru.

Zadaniem aktuariuszy jest także określanie rezerw na świadczenia pracownika, tak zwany ksr 6 (kliknij po więcej informacji), by wiedzieć, jaką wysokość mogą mieć nagrody lub jubileusze. Dzięki temu można będzie we właściwy sposób przygotować dla pracownika świadczenia, jakie nie wchodzą w skład jego honorarium. Ponadto ustalenie rezerw umożliwia w bardziej skrupulatny sposób sprecyzować wartość całej firmy, co jest niesłychanie ważne dla jego funkcjonowania oraz kolejnych decyzji powiązanych na przykład z zamierzonymi inwestycjami.


obliczenia finansowe
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Jeśli chciałbyś być aktuariuszem, musisz zdobyć wyższe wykształcenie na uczelni proponującej właściwe kierunki studiów, jak również zaświadczenie o niekaralności i dokumenty o ukończonym stażu. Ponadto należy zaliczyć egzamin aktuarialny, który organizowany jest co dwa lata oraz koncentruje się na takich tematach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka czy ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez gorliwej nauki, zatem dobrze jest już od początku studiów przyłożyć się do zajęć i skrupulatnie przyswajać sobie materiał, aby potem nie mieć trudności ze znalezieniem pracy w tym zawodzie. Szczególnie, iż jest to wyjątkowo atrakcyjne finansowo stanowisko, jakie już na starcie zapewnia wysoką pensję, umożliwiającą prowadzenie życia na naprawdę wysokim poziomie.

Tags: dokumenty, firmy, ubezpieczenia, Ryzyko, raporty, matematyka