Pestřejší odstíny také smí mít své kouzlo

Posted on 22/06/2018 12:41am

Při malování zdi, většinou používáme každodenní barvy a mozaikou. Spíše se nepouštíme do čehosi více odlišného až skoro šíleného. Ale i šílené věcí popřípadě motivy můžou utvořit náš barák přijatelnějším a trochu jiným.


Třeba nemáme v oblibě šílenosti, ale pokud už něco takového učiníme moc krát se nám to zalíbí. Proto můžeme otestovat při malování místnosti fototapety grafiti. Jsou trochu odlišné než normální, a rovněž trochu živé. Není to všední světlá barva. Je to hodně barev pohromadě. Jsou to také poskakující odstíny na zdi, jaké udělají den hned malinko pestřejším a veselejším. fototapety grafiti si smíme připevnit na místa, kde bychom jinde připevnili normální barvu. Zotaví náš domov čímsi jiným. Nemusíme ji použít ihned do každého prostoru. Smíme si vybrat nějakou místnost. Určitě toho nebudeme želet. Pokud by se nám to nelíbilo, vždy to smíme nahradit další fototapetou - .


Internet
Author: Casamoda
Source: Casamoda


Pokud chceme vlastnit místnost trochu klidnější, můžeme užít fototapety les. Víme, jež v krajině si můžeme oddechnout, a také vzít čerstvý vzduch. Průměrně do lesa chodíme na procházky. Teď můžeme mít les doma. Jistěže nám to nenahradí skutečný les, ale jestliže si pořídíme fototapety les budeme se vnímat svěžeji a vyvolá to v nás pocit, že bychom určitě měli kdesi se projít. Zelená barva uklidňuje, ale kromě toho si smíme pořídit fotorapetu les i s nějakou krásnou polní rostlinkou - podívejte se na úplný návrh na.
Určitě nám to místnost vytvoří pestřejším. /


Ne vždy si obstaráme to, co doopravdy si přejeme. Každopádně bychom měli ale vyzkoušet cosi jiného, abychom přišli na to, co je pro nás to pravé ořechové.

Tags: fototapety, pokoj, fototapet